Kalendarz roku szkolnego 2023/2024W RakuGaku semestr zajęć grupowych trwa 36h lekcyjnych, czyli 18 zajęć po 90 minut.

W przypadku zajęć dwuosobowych semestr może trwać 18 x 90 minut lub 18 x 60 minut, jeśli grupa dwuosobowa wybiera zajęcia 60-minutowe.

W przypadku zajęć indywidualnych nie określamy długości semestru, obowiązuje jednak nadal kalendarz dni świątecznych i dni wolnych w RakuGaku.

Wreszcie - grupy dziecięce jako jedyne mają ustalone wolne w okresie zimowych ferii szkolnych, dlatego semestr jest krótszy i trwa 16 tygodni po 60 minut lekcji tygodniowo w przypadku zajęć odbywających się w dni powszednie. W grupach sobotnich w roku szkolnych 2023/2024 planujemy semestry 15-tygodniowe ze względu na dużą liczbę dni świątecznych wypadających w soboty.

Sprawdź, kiedy w RakuGaku mamy wolne i do kiedy trwa semestr zajęć!

 

UWAGA - osobny kalendarz roku dla kursów dziecięcych obejmuje zimowe ferie szkolne i 30-32 tygodnie zajęć w ciągu roku. Kliknij poniżej i pobierz nasze kalendarze w formacie PDF.