Aktualny cennik zajęć 2023/2024

Ceny zajęć w RakuGaku - rok szkolny 2023/2024

Oferujemy zróżnicowane ceny zajęć w zależności od wielkości grupy. Umowę kursu podpisujemy na cały rok szkolny z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Umożliwiamy płatności raz w semestrze, co dwa miesiące lub w wygodnych, równych ratach miesięcznych. Liczbę rat wybiera się w momencie podpisania umowy.

*dokładna cena kursu jest zawsze podana w umowie kursu.

  45 minut 60 minut 90 minut semestr
w grupie 3-7 osób - - 52,00 zł 936,00 zł (18 zajęć)
dzieci w grupie 3-7 osób - 42,00 zł - 630,00 zł (15 zajęć - soboty)
672,00 zł (16 zajęć - pozostałe dni)
w grupie 2 osób - 56,00 zł 84,00 zł 1008,00 zł (18 zajęć po 60 minut)
1512,00 zł (18 zajęć po 90 minut)
indywidualnie 84,00 zł 112,00 zł 168,00 zł (rozliczenie miesięczne
wg liczby lekcji)